Nyheds- og julebrev fra Bestyrelsen for Randers Friplejehjem

[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=”]
Mail: fle@paradis.dk

Tlf. 61460761                                                                                                                                              Tlf. 24948117


– Den selvejende institution Randers FriplejeHjem                                                                                          – Støtteforeningen for Randers Friplejehjem

 

Kære Støttemedlem/Frivillig for Randers Friplejehjem

                                                                                                                                                                                                

N y h e d s- / j u l e b r e v   2019

Så nærmer vi os snart jul, hvor vi igen kan fejre julens budskab, og vi nærmer

os også med hastige skridt årets afslutning. Det giver en naturlig anledning til

at se tilbage på det år, der er gået på og omkring Randers Friplejehjem.

Året 2019 har været et særdeles begivenhedsrigt år for os med mange gode,

og rige oplevelser.

Den 1. august overtog vi formelt Randers Friplejehjem fra håndværkerne, og så

var der ellers travlhed med at gøre hele huset rent.

Den 3. august holdt vi ”åbent Byggeri”, som blev et tilløbsstykke med mellem

250-300 borgere, der kiggede forbi. Det var meget overvældende for os med

så stor en interesse for vores nye friplejehjem, men skønt og dejligt.

Den 17. august tog vi så imod de første 10 beboere på vores nye friplejehjem,

og vi var spændt på, hvornår vi fik de øvrige 14 lejligheder udlejet. Men i midten

af oktober var alle 24 lejligheder udlejet, og der er nu flere på venteliste. Vi er

meget taknemmelige over dette, men vi er også ydmyge overfor den opbakning,

vi har fået, for vi er bevidste om, at det forpligter.

Den 14. september blev Randers Friplejehjem indviet, og det blev ligeledes et

tilløbsstykke med næsten lige så mange gæster, som ved åbent byggeri.

Randers Jernbaneorkester var med til at gøre dagen rigtig festlig for os med

deres musik. Også denne dag var overvældende for os med den store

opmærksomhed vi fik. En dag som vi sent vil glemme.

Den 16. september havde vi inviteret til frivillighedsdag, hvor vi også havde

inviteret alle beboerne med. Der var en rigtig god tilslutning, og her kom der

mange gode initiativer/forslag og ideer på bordet, som Støtteforeningens

bestyrelse siden har arbejdet med.

Den 22. september afholdt vi den første gudstjeneste på Randers Friplejehjem,

og efterfølgende har der været afholdt gudstjeneste 2 gange om måneden

med god tilslutning fra beboere/ pårørende og andre. Også juleaftensdag

kl.10:30 afholdes der julegudstjeneste for vores beboere, hvor pårørende

også er meget velkommen til at deltage.

Den 22. november afholdt vi julemarked med rigtig god opbakning. Det var

første gang vi holdt julemarked på Randers Friplejehjem. Vi havde fået mange

gode og flotte gaver doneret fra forskellige butikker her i Randers. Det er vi

meget taknemlige for. Også en stor tak til alle de støttevenner, som på en

eller anden måde var med til at støtte op om julemarkedet. Der blev foræret

gran i mængder, mos, grene – masser af potter og skåle, og ting til dekorationer.

Også mange gaver til vores lotteri, – flotte flettede julestjerner i hundrede vis –

(hvoraf nogle blev hængt op på gangene). Mange af jer havde været i gemmerne

og fundet ting og sager, der kunne sælges. Tak til jer alle! – Også til jer, der bare

stillede op torsdag eller fredag, – nogle endda begge dage. Uden jer havde det

været rigtig svært at gennemføre

Vi har evalueret julemarkedet, og har gjort os nogle, tanker om hvad vi vil gøre

bedre næste år. Vi kan oplyse, at der kom ca. 8000 kr. ind som overskud efter

julemarkedet.  Penge som skal bruges på beboerne på Randers Friplejehjem.

Jo vi har haft et meget begivenhedsrigt år, og vi ser frem til det nye år.

 

Tak til jer, som er frivillige på Randers Friplejehjem

Vi er MEGET taknemlige for alle jer frivillige, der gør et stort arbejde for Randers

Friplejehjem og vores beboere. Tak til alle jer frivillige, der stiller jer til rådighed for

hjælp med mange praktiske opgaver fx med hjælp ved banko, ved arrangementer,

ved afvikling af gudstjenester, pynte ved højtider, er organister, besøgsven, gåven,

strikkeklub, pasning af geder, vande blomster og mange andre praktiske opgaver.

Tak også for hver opmærksomhed/opmuntring I udviser overfor vores beboere, når

I besøger Friplejehjemmet – fx med en hånd på skuldrene: ”Hav en go’ da’”! Det

betyder rigtig meget for vore beboere at opleve sig set og hørt.

Det er af uvurderlig hjælp for os på friplejehjemmet med så mange af vores venner,

der støtter op om vores arbejde. STORT TAK for det. Tak også for medleven og ikke

mindst Tak for forbøn for Randers friplejehjems beboere og ansatte samt bestyrelser

– det betyder SÅ meget for os at vide os omsluttet af forbøn.

I bestyrelserne ser vi frem til et fortsat godt samarbejde med jer også i det nye

år, og vi glæder os til at se, hvad det nye år bringer.

Frivillighedsfest 2020

For at påskønne vore frivilliges indsats, har vi i bestyrelsen besluttet, at vi vil holde

en frivillighedsfest for alle vore frivillige.

Derfor inviterer vi hermed alle vore frivillige til frivillighedsfest på Friplejehjemmet

den 7. februar 2020 kl. 18:00, hvor vi er vært ved en dejlig middag med hvad dertil hører.

Aftenen er tænkt som en hyggeaften, men også en aften, hvor vi vil dele nogle af de gode

oplevelser, vi har haft i årets løb, og så vil vi også gerne høre fra jer om gode ideer,

som I måtte have, som vi kan gøre brug af i det nye år.

Tilmelding til Karin Palmkvist på mail: palmqvist52@gmail.com eller sms tlf. 6146 0761

senest den 31. januar 2020.

Vi vil hermed gerne sige jer en stor Tak for samarbejdet i årets løb, og samtidig ønske

jer og jeres familier en rigtig glædelig og velsignet julefest i Jesu navn samt med

ønsket om et rigtig godt og velsignet nytår.

Kærlig hilsen

Karin Palmqvist                                                                                                                                          Flemming Østergaard

Formand for Støtteforeningen                                                                                                                                                                              Formand for Randers Friplejehjem
[/av_textblock]

Scroll to Top