Generalforsamling 2023

 

www.randers-friplejehjem

 

Kære støtte ven                                                                                                   23/1 – 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Randers Friplejehjem onsdag d. 22. februar 2023 kl. 19 på Randers Friplejehjem, Store Bjørn 2, Helsted, 8920 Randers NV

 

Dagsorden:

Velkomst ved formand Karin Palmqvist

Indledning v/ Grethe Friberg

Sang/salme

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandsberetning v. Karin Palmqvist
 3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af regnskab v. kasserer Lone Jensen
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg til bestyrelsen: (Lone Jensen, Gerda Josefsen og Inger Larsen) – alle genopstiller –
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettiget.

 • MobilePay: 79607
 • Sparekassen Kronjyllands Foreningskonto 9318 kt.nr. 0012319754

 

Forslag til pkt. 4 skal indsendes senest 14 dage før generalforsamlingen til formanden, enten pr. brev eller pr. mail: stotteformand@randers-friplejehjem.dk senest d. 8. feb. 2023

Bestyrelsen er sammen med Friplejehjemmet vært ved en kop kaffe og kage i løbet af aftenen.

Vi vil gerne have tilmelding til aftenen, så vi ved lidt om hvor mange, der skal dækkes bord til.

Tilmelding til Karin Palmqvist – stotteformand@randers-friplejehjem.dk eller sms på 61 46 07 61 – senest d. 20. feb.

Vel mødt.

På bestyrelsens vegne

Formand: Karin Palmqvist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           –

Scroll to Top