Ny leder på Randers Friplejehjem fra d. 1. oktober 2023

 

I bestyrelsen er vi meget glade for at kunne oplyse , at vi har ansat Tove Frederiksen som ny leder for Randers

Friplejehjem. Tove er bosiddende her i Randers – Romalt – og det er en enig bestyrelsen som har peget på Tove.

Der har været 13 ansøgere til stillingen.

 

Det vi i bestyrelsen er gået efter i udvælgelsen af vores nye leder for Randers Friplejehjem, var at ansøgeren havde

gode og solide kvalifikationer/kompetencer   bla.:

  • at ansøgeren skal have haft en dokumenteret mangeårig ledererfaring,
  • at denne erfaring er erhvervet som leder med tilknytning til plejeområdet,
  • at ansøgeren vil kunne bære vores værdier videre om det kristne- livs- og menneskesyn
  • at vi har også har ønsket at ansøgeren havde bopæl her i nærområdet

 

Tove Frederiksen har senest fra 2012 – 2022 været gruppeleder hos hjemmeplejen i Favrskov Øst og haft

personaleansvar for 44 ansatte.  Og før da har hun været ansat som afdelingsleder hos Solbakken her i Randers

fra 2010 – 2012. Desuden har Tove arbejdet på specialplejehjemmet Caritas i Århus fra  2007 – 2010 – demens

og psykiatri. Tove er oprindelig uddannet diakon- plejehjemsassistent og har taget diverse ledelseskurser samt

har taget ”MED”-uddannelsen.

Tove været gruppeleder i Favrskov Øst for vores gruppeleder/stedfortræder Britta Snog de seneste 10 år.

 

Tove er gift med Alfred og de har 4 børn.

 

I bestyrelsen ser vi meget frem til samarbejdet med Tove og vi vil gerne opfordre til at tage rigtig godt imod

Tove som påbegynder i sit nye job fra 1. oktober 2023.

 

Vi vil på et tidspunkt invitere til en velkomstreception for Tove.

På bestyrelsens vegne

Flemming Østergaard

 

Scroll to Top