Balance 2023 (4) Resultatopgørelse 2023 (2)

Resultatopgørelse 2023 (2)    

Referat fra ordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Randers Friplejehjem onsdag d. 21. februar 2024 kl. 19 på Randers Friplejehjem.

Reff. Lone Jensen/Karin Palmqvist

Dagsorden:

Velkomst ved formand Karin Palmqvist

Indledning v/ Bodil

Sl 23,4 – og tekst ud fra bogen Salt og Honning

Sang/salme: nr. 176 fra DDS

 1. Valg af dirigent og referent.
  1. Anders Nielsen valg som dirigent og Lone Jensen valgt som referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
 2. Formandsberetning v. Karin Palmqvist
  1. Beretningen er vedhæftet referatet og bliver lagt på hjemmesiden. Beretningen godkendtes af generalforsamlingen
 3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af regnskab v. kasserer Lone Jensen
  1. Regnskabet er vedhæftet referatet og godkendtes af generalforsamlingen
 4. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag
 5. Ændring i vedtægter til afstemning. – Der skal slettes en §, – § 3,3 som ikke har relevans. Paragraffen er blevet slettet tidligere, men bare ikke lagt op på hjemmesiden. Det bliver den, og så er dette forslag ikke relevant.
 6. Fastsættelse af kontingent. Uændret 200 kr for husstand og 100 kr. for enkelt medlemsskab
 7. Valg til bestyrelsen: Karin Palmqvist og Bodil Pedersen – stiller gerne op igen. Der er ingen nye kandidater så derfor er der genvalg til Karin og Bodil uden afstemning.
 8. Medlemmer af foreningen, som har betalt kontingent, har mulighed for at opstille til bestyrelsen – ingen nye kandidater er opstillet
 9. Valg til bestyrelsen – hvis der er nye kandidater. Ingen nye kandidater, derfor har Karin og Bodil fået genvalg
 10. Valg af suppleanter, Grethe Friberg er 1. suppleant og Jesper Bræmer er 2. suppleant. De stiller op igen og får genvalg. Leif Sørensen er suppleant for kassereren og modtager genvalg.
 11. Valg af revisor: Jan Mikkelsen er genvalgt som revisor
  1. Flemming Ø, tak til de frivillige. TAK for godt samarbejde til Karin og bestyrelsen.

Derudover kom han med en anbefaling med at tjekke den nye hjemmeside ud.

Dirigent ved generalforsamlingen

Resultatopgørelse 2023 Støtteforeningen v generalf. 21.2.24

Balance 2023 støtteforening

Scroll to Top