Læserbrev: Friplejehjem er ikke dyrere end kommunale plejehjem

Link til læserbrev

I Randers Amtsavis’ artikel 6. april omkring vort arbejde med oprettelsen af Randers Friplejehjem fremgår det blandt andet, at friplejehjemspladser skulle være dyrere end de kommunale plejehjemspladser, og der er nævnt, at der skulle være en merudgift for kommunen på helt op til 100.000 kroner pr. år.

Det er og bliver en skrøne og helt og aldeles fuldstændig forkert samt ukorrekt. Loven om friplejehjem blev revideret i april 2015, hvilket betyder, at afregningstaksten for kommunerne for en friplejehjemsplads skal afspejle kommunens eget udgiftsniveau til kommunale plejehjemspladser. Så en friplejehjemsplads koster ikke mere end kommunens egne plejehjemspladser.

Det fremgår ligeledes af artiklen, at formanden for byrådets sundheds- og ældreudvalg, Leif Gade, udtaler, at friplejehjem truer de kommunale plejehjem. Hertil må jeg bare spørge: Kan et friplejehjem med plads til 24 beboere virkelig udgøre en trussel for Randers Kommunes plejehjem med over 700 plejehjemspladser? Det er vist ikke særlig sandsynligt.

Særligt ikke når man også tager i betragtning, at det påtænkte friplejehjem sandsynligvis også vil tiltrække visiterede plejehjemsbeboere fra andre kommuner, hvilket er det billede, der tegner sig fra andre friplejehjem rundt omkring i Danmark.

Så ro på Leif Gade, slå koldt vand i blodet, der er plads til os begge.

Scroll to Top