Læserbrev: Vi er forpligtet til at forholde os til økonomien

Link til læserbrevet

Af Leif Gade

Torsdag 6. april blev jeg kontaktet af Randers Amtsavis, der vil have en kommentar fra mig som udvalgsformand til planerne om et nyt friplejehjem i Randers Kommune. I øjeblikket er der ikke behov for flere plejeboliger. Randers Kommune lever op til kravene om at stille plejeboliger til rådighed indenfor den tidsgrænse, der er fastsat ved lov. Hvis der bliver bygget et nyt friplejehjem til 24 beboere, kan det i yderste konsekvens betyde, at vi må lukke noget ned. Det ville jeg være meget ked af, udtalte jeg.

Dette fik straks helt omkostningsfrit Lisbeth Stryhn i amtsavisens leder til at udtale, at det er ikke Gade og hans administration, der bestemmer, om der skal oprettes et friplejehjem i Randers. Det har Stryhn helt ret i, men det politiske udvalg og administrationen er forpligtet til at forholde sig til udbud og efterspørgsel af plejeboliger samt økonomien på vores område.

Ældreområdet har som andre områder været ramt af besparelser de senere år, senest i Venstre og DF’s budget for 2017 med en rammebesparelse på en procent samt ingen prisfremskrivning, i alt en besparelse på godt ni millioner kroner. De samme to partier har lagt op til samme besparelse i 2018. Derudover er ældreområdet presset på grund af, at vi overtager flere arbejdsopgaver fra regionen, uden hele økonomien følger med.

Scroll to Top