Artikel: Sådan bliver Randers’ første friplejehjem

Link til artiklen

Lige nu forhandles der med Randers Kommune om køb af grund i naturskønt område. Hvis alt går efter planen, vil de første beboere kunne flytte ind i deres spritnye hjem på adressen Store Bjørn omkring årsskiftet 2018-19.

Randers: Forestillingen om det gode ældreliv er ikke altid ensbetydende med solbrune golfspillere, rejselystne pensionister, gode vine og interessante foredrag.

Der er også ældre, der er syge, demente, plejekrævende. Og det er dem, der rettes fokus imod, når kredsen bag den selvejende institution Randers Friplejehjem planlægger ny boligform for ældre.

I Randers er man nu så langt fremme, at man kan begynde at sætte en tidsplan for etablering af et friplejehjem i Helsted på adressen Store Bjørn i et naturskønt område. Sundshedsstyrelsen har givet grønt lys til 24 pladser af de 225, der rådes over på landsplan.

– Vi regner med, at vi inden nytår har hele finansieringen på plads, siger Flemming Østergaard, initiativtager og formand for institutionens bestyrelse.

Han regner også med, at købet af en byggegrund på Store Bjørn i Helsted snart falder på plads.

– Vi forhandler med Randers Kommune. Spørgsmålet er, hvor stor grunden skal være. Vi har brug for 8000 kvadratmeter, men har fået stillet 18.000 kvadratmeter i udsigt. Hvis vi tager hele arealet, har vi jo god mulighed for at udvide, vurderer Flemming Østergaard, der mærker stor opbakning omkring det nye bolig-initiativ på ældrefronten.

– Forleden stiftede vi også en støtteforening til friplejehjemmet. Dens opgave bliver i særdeleshed at skabe opmærksomhed på projektet, arrangere aktiviteter, der peger mod oprettelsen af friplejehjemmet, siger Østergaard, der regner med, at plejehjemmets bestyrelse om nogle måneder har rejst så mange penge, at den egentlige forhandling om låneoptagelse i kreditforeningen kan begynde.

 Maden skal laves fra bunden af. Med egnens og gerne egne råvarer. Det skal dufte af mad. Hvis nogle beboere har lyst til at give en hånd med i køkkenet, skal det også være muligt.
Flemming Østergaard, bestyrelsesformand i den selvejende institution Randers Friplejehjem
RANDERS FRIPLEJEHJEM

Selvejende institution Randers Friplejehjem.Placering på Store Bjørn i Helsted.

Det får plads til 24 beboere.

Forventes at stå klar ved årsskiftet 2018-19.

Lov om friplejehjem i 2009 satte gang i opførelse af friplejehjem.

Loven blev justeret i 2015, hvor prisen på en plads til friplejehjem blev harmoniseret.

Prisen for en bolig på friplejehjem er den gennemsnitspris, som kommunen har på alle sine plejeboliger. Før var det friplejehjemmet, der bestemte prisen. Dermed sættes de to bo-former mere lige.

I 2009 var der 320 friplejehjemsboliger. I 2016 var tallet vokset til 843.

Friplejehjemmene dækker lige nu knap 2 pct. af plejehjemsboligerne. Men tallet er voksende.

Også et spørgsmål om mad

Han understreger, at det nye plejehjem skal bestræbe sig på at gøre overgangen fra eget hjem til plejehjem så blid og mild som muligt.

– Vi laver et plejehjem med stort H.

Under det store H sorterer dyrehold såvel som sansehave, køkkenhave og hvad man ellers har haft i sin dagligdag tidligere.

Og så er der det med maden.

Debatten om præ-fabrikeret mad fra et storkøkken og leveret i hygiejnisk plast-emballage er ikke bare gået hen over hovedet på de nye spillere på banen.

– Maden skal laves fra bunden af. Med egnens og gerne egne råvarer. Det skal dufte af mad. Hvis nogle beboere har lyst til at give en hånd med i køkkenet, skal det også være muligt, garanterer Flemming Østergaard.

Han lægger også vægt på at åbne op for områdets øvrige beboere og understreger, at et plejehjem ikke skal være en ensom ø.

– Der skal være kontakt udadtil.

Kristne værdier

Formanden understreger, at det nye friplejehjems-initiativ ikke skal ses som en kritik af Randers Kommune.

– Det skal ses som en valgmulighed. Noget, der er anderledes end det kommunale tilbud, siger Flemming Østergaard, der understreger, at plejehjemmet bygger på kristne værdier.

– Det er det kristne livssyn, der lægger retningslinjerne.

Østergaard regner med, at bestyrelsen har skaffet de små 400.000 kr., der skal rejses for at komme videre med lånoptagelsen. Byggeriet går i gang i 2018. Og de første beboere skulle gerne flytte ind ved årets udgang. Alt afhængig af vind og vejr.

Det er planen, at det administrative arbejde med bogføring, udbetaling af løn m.m. udliciteres til Danske Diakonhjem, der har stor erfaring på området. Det er den største ikke-kommunale aktører på ældreområdet, driver 37 plejehjem, herunder ni som friplejehjem, ligesom organisationen varetager regnskabsarbejdet for flere private plejehjem.

Scroll to Top