Nyhedsbrev nr. 1

Kære støttemedlem for Randers Friplejehjem              

 

Som vi oplyste i forbindelse med medlemskabet af Støtteforeningen for Randers Friplejehjem, var det vores hensigt, at udsende et nyhedsbrev med jævne mellemrum for, at fortælle om, hvordan arbejdet med oprettelsen af friplejehjemmet skrider frem. Vi vil nu gerne orientere om en status på projektet.

I september måned d.å. afholdt bestyrelsen for Randers Friplejehjem, et informationsmøde i Enghøj Kirkes menighedslokaler om arbejdet med oprettelsen af et friplejehjem i Randers.

Samtidig blev der stiftet en støtteforening for Randers Friplejehjem, og der blev valgt en bestyrelse for Støtteforeningen.

Støtteforeningens bestyrelse består af:

  • Ulla Jensen, Helsted (formand)
  • Inger Larsen, Randers NV (næstformand)
  • Pia Vestergaard, Randers C
  • Karin Palmkvist, Assentoft
  • Jesper Bræmer, Kristrup (kasserer)

Bestyrelsen for Randers Friplejehjem består af:

  • Flemming Østergaard, (formand) Fårup
  • Anders Nielsen, (næstformand) Vorup
  • Kirsten Madsen, Hornbæk
  • Kirsten D. Andersen, Jebjerg
  • Alex Palmkvist, Assentoft

Bestyrelsens arbejde har siden september måned mest handlet om, at finde en egnet grund til etableringen af friplejehjemmet. Og da vi fandt en velegnet grund, der var ejet af Randers Kommune, har vi været i løbende dialog med, og ført forhandlinger med Randers Kommune, om køb af denne grund.

Vort ønske om køb af grunden, har skullet behandles af både økonomiudvalget og byrådet ad to omgange, før der blev givet grønt lys for, at vi kunne afgive et købstilbud. Kommunen forlanger kr. 1.1 mil +moms for grunden, der er på Ca 16.000m2.

Vi kan oplyse om, at vi netop her i dag, er blevet informeret om, at Kommunen skulle have accepteret vort fremsendte købstilbud på grunden ”Store Bjørn” i Helsted. Vi afventer den endelige bekræftelse fra kommunen.

Endvidere kan vi oplyse om, at Boligministeriet igår har oplyst os om, at de har givet os et betinget tilsagn, på andel i boligkvoten til 24 plejehjemspladser. Det betyder udover, at vi er godkendt som friplejeboligleverandør, at vi nu også er godkendt til, at kunne modtage visiterede borgere fra kommunerne til en plejehjemsplads på Randers Friplejehjem.

Det er to rigtig dejlige julegaver, som vi er rigtig glad for.

Det fremadrettede arbejde i 1. halvår af 2018 vil komme til, at omhandle, at Museum Østjylland får undersøgt, om der skulle være oldtidsminder på jordarealet, hvor plejehjemmet skal ligge. I så fald vil dette skulle undersøges nærmere.

Derudover vil bestyrelsens arbejde i 2018 bl.a. bestå i, at føre forhandlinger med arkitekt, kreditinstitutter om finansiering af projektet, og afklaring af egnede hovedentreprenører, der vil være i stand til, at kunne påtage sig opgaven med byggeriet.

Næste nyhedsbrev forventes udsendt i marts 2018.

 

Tak for støtte og opbakning i det år, der nu snart rinder ud.

 

Vi vil hermed gerne ønske dig, og din familie en rigtig glædelig og velsignet julefest i Jesu navn med ønske om et rigtig godt nytår.

 

På bestyrelsens vegne                På bestyrelsens vegne

Randers Friplejehjem                Støtteforeningen for Randers Friplejehjem

Flemming Østergaard               Ulla Jensen

Formand                                      Formand

Scroll to Top