Nyhedsbrev nr. 2

Som vi oplyste i forbindelse med medlemskabet af Støtteforeningen for Randers Friplejehjem, var det vores hensigt, at udsende et nyhedsbrev med jævne mellemrum om hvordan vort arbejde skrider frem med oprettelsen af friplejehjemmet. Vi vil nu gerne orientere om en status på projektet.

Siden sidste udsendte nyhedsbrev i december 2017, kan vi oplyse følgende:

I Støtteforeningen for Randers Friplejehjem, er der sket nogle ændringer i bestyrelsen idet formanden Ulla Jensen desværre måtte trække sig fra formandshvervet på grund af sygdom. Vi vil hermed gerne sige Tak til Ulla for hendes – desværre kortvarige arbejde.

Til afløsning for Ulla Jensen i bestyrelsen, er Anne Marie Mulvad Kristrup indtrådt i Støtteforeningens bestyrelse, og vi byder Anne Marie Mulvad velkommen til arbejdet i bestyrelsen.

Som følge af Ulla Jensens udtræden af bestyrelsen har bestyrelsen i Støtteforeningen om konstitueret sig og består nu af:

 • Inger Larsen Skelvangen Randers C (formand)
 • Karin Palmkvist Assentoft (næstformand)
 • Pia Vestergaard Randers C
 • Anne Marie Mulvad Kristrup
 • Jesper Bræmer Kristrup (kasserer)

Både bestyrelsen for Støtteforeningen og bestyrelsen for Randers Friplejehjem, stiller sig gerne til rådighed for foreninger m.fl. for information om arbejdet med etablering af Friplejehjemmet.

Støtteforeningen vil gerne have endnu flere støttemedlemmer, så hvis du kender nogle i din omgangskreds, der kunne have interesse heri, så brug gerne anledningen til, at gøre Støtteforeningen for Randers Friplejehjem kendt.

Prisen for et medlemskab er stadig kr. 50.00 pr. person pr. år eller kr. 100.00 pr. hustand pr. år (uanset antal i husstanden).

For yderligere oplysninger da tag gerne kontakt enten til formanden Inger Larsen på mail: ingerlarsen125@gmail.com  eller kasseren Jesper Bræmer på mail: jesper_braemer@hotmail.com

Bestyrelsen for Randers Friplejehjem er uændret og består af:

 • Flemming Østergaard (formand) Fårup
 • Anders Nielsen (næstformand) Vorup
 • Kirsten Madsen Hornbæk
 • Kirsten D Andersen Jebjerg
 • Alex Palmkvist Assentoft

Siden udsendelsen af sidste nyhedsbrev i december 2017, er alle formaliteter og godkendelser i forbindelse med købet af grunden på adressen “Store Bjørn” på de ca. 16.000m2 af Randers Kommune, nu endeligt faldet på plads.

Og Museum Østjylland har siden undersøgt grunden for oldtidsminder, men ikke fundet noget så grunden er nu ny frigivet.

Vi har netop her den 9 marts 2018, nu også fået hele finansieringsgrundlaget af byggeriet af Randers Friplejehjem på plads. Prisen for byggeriet af friplejehjemmet vil udgøre

 1. kr. 46 mil.

Ligeledes har vi nu også fået alle de forskellige myndigheders endelige tilladelser på plads både til driften af og etableringen af friplejehjemmet.

Endvidere er der p.t. igangværende samarbejde med arkitekt om udformning af friplejehjemmets indretning m.v. samt afklaring med Randers Kommune om diverse tilslutninger af varme,

kloak, el m.v.

Endelig kan vi oplyse, at der p.t. arbejdes med udbudsmateriale med henblik på en licitation af projektet, som vi forventer tidligst vil kunne ske i april/maj måned d.å.

Næste nyhedsbrev forventes udsendt i juni måned.

For yderligere oplysninger, da kontakt gerne enten Inger Larsen eller Flemming Østergaard.

 

Med venlig hilsen

Flemming Østergaard                                             Inger Larsen

Formand.                                                                   Formand

Randers Friplejehjem                                             Støtteforeningen for Randes Friplejehjem

Mail: fle@paradis.dk                                              ingerlarsen125@gmail.com

Telf 24948117                                                           Tlf. 24802333

Scroll to Top