Nyhedsbrev nr. 4

Kære støttemedlem for Randers Friplejehjem  

Nu er byggeriet af Randers Friplejehjem i fuld gang. Kort tid før sommerferien, begyndte entreprenøren med, at grave grunden ud, og køre sand på. Senere har entreprenøren gravet ud til kloakledninger og til sokkel m.v. Murerne er nu godt i gang med, at støbe sokkel, og er ved at færdiggøre dette. Vvs folkene er også godt i gang med, at trække vandrør og varmerør rundt i hele byggeriet, og få lagt isoleringer i alle gulvene. 

Næste store opgave, bliver opmuring af elementer (porrebeton elementer), som forventes, at blive påbegyndt i uge 45. Og i uge 49 er der planlagt, at få monteret spærrerne.  Kort sagt – byggeriet følger tidsplanen.

Vi vil opfordre dig/Jer til, at kigge forbi Store Bjørn 2 ved lejlighed, og se byggeriet.

Du kan også følge med på facebook : https://www.facebook.com/randerfriplejehjem

Vi vil også gerne henvise til vor hjemmeside www.randers-friplejehjem.dk , der løbende vil blive opdateret.

Støtteforeningen arbejder p.t. med hvilke opgaver og aktiviteter, som de kan bidrage med overfor beboerne på friplejehjemmet.  Derudover arbejdes der med tanker om tilbud til dig/Jer som støttemedlemmer, om du/I kunne have lyst til, at tage del i forskellige aktiviteter på plejehjemmet, når det kommer i drift. Vi vil stadig gerne have flere støttemedlemmer, så gør derfor gerne dette kendt i din omgangskreds m.v. Prisen er stadig kr. 50,00 pr. person pr. år, eller kr. 100 pr. hustand pr. år uanset antal i hustanden. Indmeldelse kan ske via vor hjemmeside: http://randers-friplejehjem.dk/?page_id=642 .

Hvis du kender nogen i din omgangskreds familie eller venner, som måtte have ønske om, at blive skrevet op til vort friplejehjem, da kontakt os gerne – enten Inger Larsen eller Flemming Østergaard (tlf. 24948117).

Scroll to Top