Nyhedsbrev april 2019

Rejsegilde den 29. januar 2019 – stor Tak for sidst

Den 29. Januar 2019 kunne vi holde rejsegilde for Randers Friplejehjem med en rigtig god opbakning med over 60 gæster. Blandt gæsterne var også direktøren for Sundhed-Kultur og Omsorg Erik Mouritzen, Omsorgschef Lene Jensen samt kommunaldirektør Jesper Kaas fra alle fra Randers Kommune. Der blev holdt tale af formanden for Randers Friplejehjem Flemming Østergaard som bla. sagde:

”Så vil jeg gerne på vegne af bestyrelsen for den selvejende institution Randers Friplejehjem, byde Jer alle rigtig hjertelig velkommen, her til rejsegildet for Randers Friplejehjem.  Det er en stor dag for os i bestyrelserne, der nu i godt 2 år, har arbejdet med det her projekt.

Den 27. juni 2018 tog vi det første spadestik til opførelsen af Randers Friplejehjem. Det var en særdeles varm sommerdag, hvor det var knastørt og jeg husker, at der havde lagt sig et ret så tykt lag støv på grunden. Det kom frem ikke mindst når entreprenørerne gik i gang med jordarbejdet, så støvede det helt ekstremt, og når vinden var omme i vestlig retning, så blev der sendt ret så store støvskyer ind over Jer naboer.

Og ja vi ved godt, at vi har trukket ganske ganske meget på Jeres tålmodighed – det var voldsomt med den støvplage, der var dengang. Vi beklager det meget overfor Jer, og undskylder for den gene det har forvoldt. Vi havde gjort os overvejelser om hvad vi kunne gøre for et minimere støvgenerne – fx overvejede vi en ”præventiv” vanding af grunden men det forlod vi igen, for det ville ikke vare længe, før det var det samme igen. Jeg har haft mulighed for, at følge byggeriet meget tæt, og jeg har ofte været herude. Jeg må sige, at det har været en fornøjelse, at se hvordan byggeriet stille og roligt er skredet frem. Og det har også været en stor tilfredsstillelse, at se hvordan de forskellige underentreprenører hver for sig, har taget ejerskab for udførelsen af deres arbejde.

Det har skinnet igennem, at Jer forskellige aktører har været meget bevidst om, at overholde hver Jeres tidsplaner – netop fordi I vidste, at der er andre der var afhængig af I blev færdige med Jeres arbejde.

Jeg er imponeret over den profesionalisme I hver især har lagt for dagen i det arbejde, der indtil nu er blevet lavet – det fortjener I stor ros for. Og jeg vil gerne sige Jer Tak for det  engagement, og ejerskab I har overfor Jeres arbejdsopgaver. Tak for det!

Og nu står vi så altså her i januar 2019 med en bygning, der næsten er lukket af for vejr og vind, og I startede sidst i juni 2018 – det synes jeg faktisk er ganske godt klaret.

Og så må vi så også sige, at vi har været velsignet med, at vejret har artet sig fantastisk hvor det vist er meget begrænset med, at der har været nogen vejrligsdage. Vi kunne jo have haft masser af sne allerede fra november sidste år og hård frost, som ville have sat byggeriet i stå for en tid, men intet af det har der været i nævneværdig omfang, og det glæder vi os meget over.

Vi ser så nu frem til, at byggeriet færdiggøres med montering af alt det indvendige i de 24 lejligheder på hver 45 m2, og køkkenfaciliteter – fællesrum –teknikerrum – pejsestue Osv. Osv. Og vi vil ønske Jer håndværkere rigtig god arbejdslyst med færdiggørelsen af resten af byggeriet. Skulle det ske, at byggeriet skulle falde så heldigt ud, at det står færdigt allerede 1. august 2019, så finder vi også ud af det – det skal I ikke høre noget for!

Jeg vil også gerne sige Tak til vore samarbejdspartnere bla.– PN BYG A/S her i Randers og ATRA Arkitekter samt Sparekassen Kronjylland for et rigtig godt og profesionelt samarbejde.

Tak også til byggelederen Peter fra PN BYG for et godt samarbejde– vi to har jo holdt byggemøder hver 3 uge, siden byggeriet tog sin begyndelse i sommeren 2018.

Og så vil vi i bestyrelsen gerne inviterer Jer alle på pølse og brød sodavand og kaffe.

I er velkommen til, at se Jer omkring i bygningen”.

Med rejsegildet var endnu en milepæl nået

 

Status på byggeriet

Siden rejsegildet i januar, har håndværkerne været i fuld gang med, at montere det indvendige med skillevægge, opsætning af lofter, isolering m.v., og varmeforsyningen er netop blevet tilkoblet en del af bygningen.

Om kort tid begynder anlægsgartneren m.fl., at se på bla. anlæggelsen af haven, anlæggelse af stisystem, opførring af redskabsskur, anlæggelse af P pladser m.v.

Som tidligere oplyst, så har vi en forventning om, at vi kan tage imod de første beboere omkring

  1. August 2019.

 

Ansættelse af leder af Randers Friplejehjem

Som tidligere oplyst i vort udsendte brev i begyndelsen af februar 2019, så har bestyrelsen for Randers Friplejehjem ansat Birte Stræde Simonsen fra Videbæk, som leder af Randers Friplejehjem. I dette nyhedsbrev vil vi gerne give en nærmere præsentation, af Birte i det følgende:

 

Præsentation af Birte Stræde Simonsen:

Birte er 55 år, sønderjyde, men boede i skoletiden i Midt/Vestjylland.

Efter studentereksamen i 1982 fra Vestjysk Gymnasium i Tarm, havde hun et halvt års ophold i Toronto i Canada, hos en familie med pasning af to tvillingepiger på 2 år.

Efter hjemkomsten fra Canada i foråret 1983, arbejdede hun på Gothersgade Soldaterhjem i København. Her mødte Birte sin mand Ib, som er fra Himmerland, og uddannet landbrugsmaskinmekaniker.

Efter tiden på KFUMs soldaterhjem, var hun i ½ år hjemmehjælper i Gentofte kommune, og derefter påbegyndte hun Diakonuddannelsen i 1984.

I 1985 blev Birte og Ib gift, og bosatte sig i Ringsted.

Birte blev uddannet diakon/plejehjemsassistent fra Kolonien Filadelfia, og blev indviet som diakon i november 1987, og umiddelbart derefter flyttede Ib og Birte til Videbæk.

I 1987 blev Birte ansat på Vorgod Ældrecenter fra december 1987, inden hun i 1992 kom til Plejehjemmet Bakkely i Videbæk, hvor hun blev leder af Bakkely i 2001, efter at have været afdelingsleder i ca. 8 år. Plejehjemmet Bakkely er en selvejende institution, oprettet af Luthersk Mission med driftsoverenskomst med Ringkøbing-Skjern kommune.

Birte oplyser, at hun har haft fantastiske år som leder for Bakkely, og har fået lov til at arbejde sammen med mange dygtige medarbejdere. Gennem årene har hun fulgtes med mange beboere og deres familier på et stykke af deres livsvej, og det har været et stort privilegium.

I 2014 gennemførte Birte diplomuddannelsen i ledelse fra Århus Universitet på AU Herning og VIA University College.

Ib og Birte har 3 voksne sønner, hvoraf en er gift og bor i Hinnerup og de 2 andre sønner bor i henholdsvis Trøjborg i Aarhus og i Skrødstrup.

Begge har deres ståsted i Indre Mission`s sammenhænge og er begge engagerede som frivillige i Videbæk Indre Mission, og i Videbæk kirke. Birte er den ene af to sorggruppeledere, som afholder sorggruppeforløb ud fra kirken.

Birte og Ib nyder campinglivet men har også foretaget rejser til USA, og har oplevet landet 5 gange, de to af gangene med en smut til Canada. Også Israel er blevet besøgt nogle gange både med rejseleder, og på egen hånd. Ib har bla. gået ruten fra Nazaret til Kapernaum på Jesus-Trail.

Birte og Ib er p.t. i fuld gang med, at få deres hus i Videbæk sat til salg, så de kan få et nyt hjem i Randers hvor de også er spændt på hvilket job Ib finder. Ib har i forbindelse med deres flyt til Randers, sagt sit arbejde op fra d. 1. juli 2019 – et job som han har haft, siden familien kom til Videbæk i december 1987.

Birte fortæller, at hun glæder sig rigtig meget til at komme i gang som leder for Randers Friplejehjem, og er glad for at være blevet taget så godt imod allerede. Birte føler sig velkommen, og ser frem til et spændende arbejde.

Hun er imponeret over hvor langt bestyrelsen er nået på de første to år, og glæder sig over at være kommet med på holdet.

Birte ser også frem til, at møde alle Støtteforeningens medlemmer og glæder sig til samarbejdet, samt ser frem til mange skønne timer sammen også med dem. Birte opfordrer alle til at bede for bestyrelsen, for de kommende beboere og medarbejdere, Støttekredsens bestyrelse og for hende som leder. Vi har brug for jeres forbøn, for vi er afhængige af Guds hjælp, og at være under Hans velsignelse, i det vigtige arbejde, som ligger foran os slutter Birte.

I både bestyrelsen for Randers Friplejehjem, og bestyrelsen for Støtteforeningen, vil vi gerne opfordre til at tage godt imod Birte og hendes familie. I begge bestyrelser glæder vi os meget til samarbejdet med Birte.

Birte vil fra 1. April 2019 blive installeret i midlertidige kontorfaciliteter på friplejehjemmets grund Store Bjørn 2, Helsted 8920 Randers NV tæt på indkørslen. Her vil Birte være, at finde indtil byggeriet står færdigt, hvor hun så vil rykke ind i sit kontor på friplejehjemmet.

Du skal være hjertelig velkommen til, at kigge forbi og hilse på Birte – vi tænker hun har kaffe på kanden, og gerne vil tage en snak med dig. Ligeledes vil hun gerne give en rundvisning på friplejehjemmet, men inden du kommer forbi, så vil vi anbefale dig lige, at sende en SMS eller et ring på Telf. Xxxx for at sikre dig, at Birte er der den dag.

Vi vil iøvrigt opfordre dig/Jer til, at kigge forbi Store Bjørn 2 ved lejlighed, og se byggeriet. Du kan også følge med på Facebook: https://www.facebook.com/randerfriplejehjem

Vi vil også gerne henvise til vor hjemmeside www.randers-friplejehjem.dk.  der løbende vil blive opdateret. Vi kan iøvrigt oplyse, at vi p.t. arbejder på, at forny vor hjemmeside med nyt lay out og nye funktionalitet m.v.

 

 Støtteforeningen for Randers Friplejehjem v / formanden Karin Palmqvist

I støtteforeningen havde vi generalforsamling d. 18 februar 2019, der blev afholdt på Thors Bakkes Ældrecenter i Randers. En rigtig god aften med godt 40 mennesker som deltog. Det var godt, at få følelsen af, at “så er vi i gang”. Rart at mærke opbakning fra jer støttevenner. Tak for det.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Karin Palmqvist som formand, – Inger Larsen som næstformand, – Jesper Bræmer som kasserer, – Anne Marie Mulvad som referent og Pia Vestergaard Brauner som menigt medlem.

Vi glæder os meget til at komme “rigtig” i gang, – glæder os til samarbejdet med Birte, og forventer at få mange bolde i luften, det næste års tid.  Lige nu samler vi på de udsendte frivillighedsskemaer, som dels kommer tilbage på mails, – og dels bliver stukket os i hånden, når vi mødes.

Dette giver os jo en ide om hvilke opgaver, og aktiviteter, som støttekredsen kan bidrage med overfor beboerne på friplejehjemmet, når det kommer i drift.

Vi vil stadig gerne have flere støttemedlemmer, så gør derfor gerne dette kendt i din omgangskreds

m.v. Prisen er stadig kr. 50,00 pr. person pr. år, eller kr. 100 pr. husstand pr. år uanset antal i husstanden. Indmeldelse kan ske via vor hjemmeside: http://randers-friplejehjem.dk/?page_id=642.

Hvis du kender nogen i din omgangskreds familie eller venner, som måtte have ønske om, at blive skrevet op til vort friplejehjem, da kontakt os gerne – enten Karin Palmqvist (Tlf. 61460761), Birte Stræde Simonsen Telf. (tlf. nr og mail vil blive udmeldt på et senere tidspunkt) – eller Flemming Østergaard (tlf. 24948117).

 

Med venlig hilsen

Flemming Østergaard

Formand for Randers Friplejehjem

 

 

Karin Palmkvist

Formand for Støtteforeningen

Scroll to Top