Nyhedsbrev juni 2019

N y h e d s b r e v   J u n i  2019

 

Kære støttemedlem for Randers Friplejehjem

 

Hvor tingene dog lige pludselig går stærk nu – håndværkerne knokler på livet løs med

montering af lejlighederne – skabe – tekøkkener- badeværelser osv.

Og anlægsgartnerne er i fuld gang med at anlægge haven og lægge terrasser udfor

hver lejlighed.

Det er rigtig dejligt at opleve, at byggeriet skrider planmæssigt frem, og at byggeriet

bliver overdraget til os den 1. august 2019.

Og det er ligeledes en meget stor glæde for os at kunne tage imod de første beboere

den 17. august 2019 til indflytning i deres lejligheder. Vi glæder os til at tage imod dem –

det bliver en stor dag for os, og men i høj grad også for dem og deres familier.

Derudover er det også en glæde for at kunne oplyse, at vi har ansat Alis-Rose Stenholt fra Fjellerup

som køkkenleder. Alis-Rose påbegynder sit arbejde fra den 1. august 2019.

Endelig, er det også en stor glæde for os at kunne oplyse, at vi som pedel har ansat Thomas Kahr

fra Gimming. Thomas Kahr påbegynder sit arbejde den 1. juli 2019.

Og lige for øjeblikket er vi i gang med at søge efter plejepersonale: social- og sundhedsassistenter,

social- og sundhedshjælpere, samt sygeplejersker, og vi er påbegyndt jobsamtaler med ansøgere.

Så der er megen travlhed lige p.t., og vores leder Birte Stræde Simonsen har fuldt op at gøre

med de mange forskellige gøremål. Vi ser frem til, at vi snart kan flytte Birte ud af det

midlertidige kontor i skurvognen, og flytte hende ind i sit kontor på friplejehjemmet.

Vi vil gerne opfordre dig til at tage et kig forbi byggeriet, og vi vil også gerne opfordre dig,

til at gøre Randers Friplejehjem kendt blandt familie, venner og bekendte. Lige nu har vi 9

lejligheder, der er besat, men vi har i alt 24 lejligheder, så fortæl gerne om Randers Friplejehjem.

Vi kan allerede nu oplyse, at vi den 14. september 2019 fra kl. 14:00 – 16:00 holder en

stor indvielsesfest, men mere herom senere. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Hav en rigtig god sommer

På bestyrelsens vegne

 

Flemming Østergaard

Scroll to Top