Besøg i haven

Fortelt til besøg

Til pårørende:

Der er ved besøg nu mulighed for at benytte forteltet, som er opstillet i Friplejehjemmets have. Nogle dage er vejret sådan, at det er rart at kunne sidde i ly og læ.

Der er også mulighedfor at benytte drivhuset, hvis ikke solen varmer for meget.

Med venlig hilsen

Birte Simonsen