Ophævelse af besøgsrestriktioner

Randers Friplejehjem d. 15.2. 2021

Ophævelse af besøgsrestriktioner.

Styrelsen for patientsikkerhed har meddelt at vi igen må lukke op for besøgende på Randers Friplejehjem fra i morgen d. 16.2.. Det er den bedste nyhed i meget lang tid.

Baggrunden er, at en stor del af beboerne nu er vaccineret, og der er gået den fornødne tid, så plejehjemmene i Randers kommune, må igen åbne for besøg.

Det er vigtigt:

Besøg skal fortsat gennemføres på en forsvarlig måde
Institutionsledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg på både indendørs og
udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og
hensigtsmæssig adfærd. Se nærmere herom på https://www.sst.dk/da/corona og
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Plejehjem-sygehuse/COVID19–Smitteforebyggelse-besoeg-plejehjem-sygehuse.ashx?la=da&hash=3621F7E4C3CCEDD645E26086D4BE7F0A822ED41
B

I praksis betyder det at adgang til beboernes lejligheder fortsat sker gennem terrassedøren, men det er ikke kun 3 pårørende, som på komme på besøg. Dog skal afstand holdes, mundbind skal bæres, og det vil også regulere antallet af gæster, som kan komme på besøg i lejligheden på samme tid.

Tak at I som beboere og pårørende/gæster husker og følger dette når I kommer.

Institutionsledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg på både indendørs og
udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde og under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, jf. bekendtgørelsens § 5.

Det er vigtigt at alle gæster er informeret om at være uden symptomer:

  • at besøgende er informeret om vigtigheden af at være uden symptomer på luftvejssygdom, herunder hoste og forkølelse eller andre symptomer, der kan give mistanke om COVID-19 ved besøg af deres pårørende.
  • Jeg skal som leder sikre at besøgende og borger informeres om smitteforebyggelse, instrueres i håndhygiejne og informeres om de sundhedsfaglige anbefalinger i forbindelse med besøget, fx hvornår der skal foretages håndvask, hosteetikette, vigtigheden af at holde afstand, anvendelse af ansigtsværnemidler, mv.

Da jeg ikke er her på Friplejehjemmet 24-7, så skal jeg stole på at alle beboernes gæster følger sundhedsstyrelsens anbefalinger, så vi fortsat kan holde åbent for besøg. Vi skal fortsat holde Covid-19 ude, det er vores fælles opgave.

Personalet bliver testet mindst 2 gange om ugen, og jeg vil anbefale at pårørende lader sig teste, så ingen kommer til at bære smitten ind.

Personalet vil sammen med mig, begynde at planlægge det således at vores frivillige, igen kan stå for og være med til aktiviteterne.

Tak for samarbejdet med jer, og vi ser frem til den kommende tid med forventning.

Med venlig hilsen Birte Simonsen