Coronapas og besøg på Randers Friplejehjem

Kære alle besøgende til Randers Friplejehjem!

Du er meget velkommen her.

Men

Fra fredag d. 12.11. 2021 er der krav om at have coronapas, for at kunne komme ind på besøg på landets plejehjem og derfor gælder det også her på Randers Friplejehjem.

Undtaget for coronapas er nære pårørende:

Ved nære pårørende forstås ægtefælle, faste samlevende, faste partner,
børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller
plejebørn, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven vil også efter
omstændighederne kunne anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde,
hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.

Kravet om coronapas omfatter lokaler og lokaliteter, hvortil offentligheden
har adgang. Borgerens egen bolig er således ikke omfattet, men hvis besøgende skal passere gennem fællesarealer, vil kravet gælde.

Gæster og frivillige, som ikke hører under definitionen af nære pårørende, og som er over 15 år bedes kunne vise Coronapas.

Coronapas får du ved at være færdigvaccineret,

eller have et negativt prøvesvar fra en PCR-test. Det giver coronapas i 96 timer fra prøvetidspunktet.

 

Føler du dig enten utilpas, har feber, er øm i kroppen, hoster, har ondt i halsen eller har andre af de kendte sygdomstegn på covid-19, så bliv hjemme indtil testsvar foreligger.

Vi følger retningslinjerne for Randers Kommune. Se www.randers.dk

Følg gerne med i informationen på hjemmesiden her eller i pressen/nyhederne.

Birte Simonsen