Pressemeddelse: Nyansat leder for Randers Friplejehjem

Pressemeddelelse                                                                                        Fårup 28. februar 2019

Ansættelse af leder til Randers Friplejehjem fra 1. april 2019

Formanden for bestyrelsen for Randers Plejehjem Flemming Østergaard oplyser:

”Med virkning fra den 1. april 2019, har bestyrelsen ansat en leder til Randers Friplejehjem i Helsted.”

Valget faldt på den 55 årige Birte Stræde Simonsen fra Videbæk:

Birte Stræde Simonsener diakon, og uddannet plejehjemsassistent  fra Kolonien Filadelfia i 1987. Endvidere har Birte taget diplomuddannelsen i ledelse i 2014. Flemming Østergaard oplyser videre: ”At Birte Stræde Simonsen begyndte sit arbejde på Vorgod Ældrecenter, og  var der i 4 år. Fra 1992 blev Birte Stræde Simonsen ansat på den selvejende institution Plejehjemmet ”Bakkely” i Videbæk, og fungerede der som afdelingsleder i 8 år. Siden 2001 har Birte været leder af ”Bakkely”, som har 38 lejligheder. Plejehjemmet ”Bakkely” er forankret i Luthersk Missions bagland. Det er Birte og hendes mand hensigt, at flytte til Randers området snarest oplyser Flemming Østergaard.

”Fra 1. april 2019, vil Birte Stræde Simonsen være, at finde på Randers Friplejehjem´s grund Store Bjørn 2, Helsted, hvor hun vil bestride sit job fra midlertidige kontorfaciliteter indtil, der kan flyttes ind i kontorlokaler på friplejehjemmet slutter Flemming Østergaard”.

Yderligere oplysninger hos:  

Flemming Østergaard                                Birte Stræde Simonsen

Tlf. 2494 8117                                          Tlf. 20114153