Støtteforeningen er stiftet med det formål at medvirke til at skabe et hjem, hvor beboernes behov, i samråd med personalet, er med til at skabe et friplejehjem med stor H for hjem!

Støtteforeningen ønsker at medvirke til at synliggøre Randers Friplejehjems kristne profil til glæde for beboerne og de pårørende.

 

Frivillige støttevenner

Det er en naturlig del af Rander Friplejehjem, at frivillige er en del af hverdagen. De frivillige er med til at skabe en atmosfære af liv og overskud. De frivillige kan blandt andet hjælpe til ved arrangementer, være besøgsvenner, deltage i praktisk arbejde og ledsage ved ture ud af huset.

Personalet inddrager de frivillige, hvor de skønner, det er relevant. De frivillige varetager ikke plejeopgaver.

 

Forsikring af de frivillige

Randers Friplejehjem tegner en ansvars- og arbejdsskadeforsikring for de frivillige.

Vores visioner

Vi vil være en Støtteforening, hvor ældre mennesker og deres pårørende oplever at blive mødt af frivillige støttevenner med respekt og nærvær. Et Friplejehjem er, hvor det ældre menneske på trods af nogle livsvilkår, som man måske ikke altid selv har bestemt, fortsat kan opleve, at livet er leveværdigt.