Information om, at være plejehjemsbeboer på Randers Friplejehjem

Til dig som ønsker, at blive beboer på Randers Friplejehjem – praktiske oplysninger:

Randers Friplejehjem Store Bjørn 2, Helsted Randes NV, slog dørene op for de første beboere d. 17. august 2019. 

Der er plads til 24 beboere på friplejehjemmet, hvor der også vil være mulighed for, at ægtefællen kan flytte med ind i lejligheden.

Der er ikke flere ledige boliger på Friplejehjemmet, så ønsker du at blive skrevet op på venteliste, så henvend dig til leder Birte Simonsen.

Med denne information ønsker vi, at informere dig om nogle praktiske oplysninger ved indflytning på Randers Friplejehjem.

 

Praktiske oplysninger:

Visiteret til en plejehjemsplads

Du skal være visiteret/godkendt  til en plejehjemsplads af din egen kommune for, at kunne blive beboer på Randes Friplejehjem. Derfor vil vi anbefale dig eller dine pårørende om, at tage kontakt til visitationsenheden i din kommune herom (hvis ikke du allerede er visiteret til en plejehjemsplads).

 

Hvad koster det, at være beboer på Randers friplejehjem?

Prisen for en plejehjemsplads på vort friplejehjem koster ca. det samme, som på kommunens egne plejehjem. Hos os koster en plejehjemsplads ca. kr. 5.522 pr. måned som dækker husleje og kost + a conto til el, vand og varme på kr. 600 pr. mdr. Se vedhæftede eksempel ”Oversigt over økonomien for enlig pensionist uden formue” (alle priser er 2018 priser). Klik her.

 

Når du flytter ind på Randers Friplejehjem, skal du betale et indskud, som er på kr. 39.417. Dette indskud vil blive betalt tilbage ved udflytning. Dog såfremt lejligheden måtte være misligholdt, vil udgifter til istandsættelse blive fratrukket i indskuddet.

 

Hvis du allerede er på plejehjem men ønsker, at flytte på Randers Friplejehjem

Hvis du flytter fra en lejlighed i et kommunalt plejehjem til Randers Friplejehjem, så vil vi gøre dig opmærksom på, at du som udgangspunkt, ikke får dit indbetalte indskud til kommunen tilbage, da du flyttede ind i boligen.

Dog såfremt udgifterne til istandsættelse af lejligheden på det kommunale plejehjem, er mindre end indskuddet, så vil du få det overskydende beløb tilbage. Vi vil anbefale dig, at kontakte kommunen herom.

Hvis din ægtefælle flytter ind samtidig med dig, skal der kun betales et beløb til kosten (ikke fastlagt endnu) for ægtefællen, udover prisen for din plejehjemsplads.

 

Hvis du bor i en anden kommune end Randers Kommune

Du har mulighed for, at blive beboer på Randers Friplejehjem, selvom du bor i en anden kommune i Danmark herunder Randers, da der er frit plejehjemsvalg i Danmark, også når det drejer sig om friplejehjem.

 

Ved indflytning i lejligheden

Du skal selv medbringe møblement, seng og billeder m.v. til lejligheden. Hjælpemidler, som du har fået bevilget, skal du medbringe. Det gælder også, hvis du er blevet bevilget en plejeseng, så skal du selv medbringe den hertil.

 

Ved udflytning af lejligheden.

Der vil ikke blive opkrævet for udgifter til maling m.v. ved udflytning af lejligheden. Dog såfremt lejligheden måtte være misligholdt, vil der blive fratrukket et beløb i det indbetalte indskud til istandsættelse af lejligheden.

 

Valg af tillægsydelser m.v.

Du har mulighed for, at til vælge forskellige serviceydelser såsom fx, hvis du måtte ønske deltagelse af et personale i forbindelse med afvikling af fx. en familiefest. Dette afregnes særskilt.

Der er også mulighed for, at du kan til vælge behandling af fx fodterapeut og fysioterapeut m.v. samt der er mulighed for, at komme til frisør på bestemte dage på friplejehjemmet. Dette afregnes særskilt.