Information om, at blive og være plejehjemsbeboer på Randers Friplejehjem

Til dig som ønsker, at blive beboer på Randers Friplejehjem – praktiske oplysninger:

Randers Friplejehjem Store Bjørn 2, Helsted Randes NV, slog dørene op for de første beboere d. 17. august 2019. 

Der er 24 lejligheder på friplejehjemmet, hvor der også vil være mulighed for, at ægtefællen kan flytte med ind i lejligheden.

Der er ikke lige nu ledige boliger på Friplejehjemmet, men det behøver ikke afholde dig fra at søge. De som står på ventelisten er også dem som kan få tilbud om en bolig her. Tilbuddet om plejebolig gives efter en individuel vurdering, til en af dem, om står på ventelisten.

Har du interesse i at flytte ind på friplejehjemmet, og du er visiteret til en plejebolig, så tag kontakt til leder Birte Simonsen på 76405870 eller skriv til bss@diakon.dk.

Bestyrelsen er meget opmærksom på søgningen hertil, og følger udviklingen af antallet på venteliste.

Vi vil gerne, at ingen på ventelisten skal vente forgæves på tilbuddet om en plejebolig her.

Det koster ikke mere at bo her på Randers Friplejehjem end på andre plejehjem. Du betaler selvfølgelig  husleje, indskud og forbrugsafgifter som i enhver anden plejebolig, og der er mulighed for at søge om boligstøtte og om indskudslån hos kommunen. Kostprisen er den samme som for de øvrige plejehjem i Randers Kommune.

Praktiske oplysninger:

Visiteret til en plejehjemsplads

Du skal være visiteret/godkendt  til en plejehjemsplads af din egen kommune for, at kunne blive beboer på Randes Friplejehjem. Derfor vil vi anbefale dig eller dine pårørende om at tage kontakt til visitationsenheden i din kommune herom (hvis ikke du allerede er visiteret til en plejehjemsplads).

 

Hvad koster det, at være beboer på Randers friplejehjem?

Prisen for en plejehjemsplads på vort friplejehjem koster ca. det samme, som på kommunens egne plejehjem. Hos os koster en plejehjemsplads ca. kr. 5.522 pr. måned som dækker husleje og kost + a conto til el, vand og varme på kr. 600 pr. mdr. Se vedhæftede eksempel ”Oversigt over økonomien for enlig pensionist uden formue” (alle priser er 2018 priser). Klik her.

 

Når du flytter ind på Randers Friplejehjem, skal du betale et indskud, som er på kr. 39.417. Dette indskud vil blive betalt tilbage ved udflytning. Dog såfremt lejligheden måtte være misligholdt, vil udgifter til istandsættelse blive fratrukket i indskuddet.

 

Hvis du allerede er på plejehjem men ønsker, at flytte på Randers Friplejehjem

Hvis du flytter fra en lejlighed i et kommunalt plejehjem til Randers Friplejehjem, så vil vi gøre dig opmærksom på, at du som udgangspunkt, ikke får dit indbetalte indskud til kommunen tilbage, da du flyttede ind i boligen.

Dog såfremt udgifterne til istandsættelse af lejligheden på det kommunale plejehjem, er mindre end indskuddet, så vil du få det overskydende beløb tilbage. Vi vil anbefale dig, at kontakte kommunen herom.

Hvis din ægtefælle flytter ind samtidig med dig, skal der kun betales beløbet til kosten for ægtefællen, udover prisen for din plejehjemsplads.

 

Hvis du bor i en anden kommune end Randers Kommune

Du har mulighed for, at blive beboer på Randers Friplejehjem, selvom du bor i en anden kommune i Danmark herunder Randers, da der er frit plejehjemsvalg i Danmark, også når det drejer sig om friplejehjem.

Ønsker du at bo på Randers Friplejehjem så vil hjemkommunen sende godkendelsen til plejebolig videre til Randers kommune.

Det er altid en god ide at kontakte lederen af Friplejehjemmet, hvis du har ønske om at flytte hertil.

Ved indflytning i lejligheden

Du skal selv medbringe møblement, seng og billeder m.v. til lejligheden. Hjælpemidler, som du har fået bevilget, skal du medbringe. Det gælder også, hvis du er blevet bevilget en plejeseng, så skal du selv medbringe den hertil.

 

Ved udflytning af lejligheden.

Der vil ikke blive opkrævet for udgifter til maling m.v. ved udflytning af lejligheden. Dog såfremt lejligheden måtte være misligholdt, vil der blive fratrukket et beløb i det indbetalte indskud til istandsættelse af lejligheden.

 

Valg af tillægsydelser m.v.

Du har mulighed for, at til vælge forskellige serviceydelser såsom fx, hvis du måtte ønske deltagelse af et personale i forbindelse med afvikling af fx. en familiefest. Dette afregnes særskilt.

Der er også mulighed for, at du kan til vælge behandling af fx fodterapeut og fysioterapeut m.v. samt der er mulighed for, at komme til frisør på bestemte dage på friplejehjemmet. Dette afregnes særskilt.