Ønsker du uopfordret at søge en stilling hos os?

Du er altid velkommen til at søge uopfordret hertil.

Send din ansøgning med relevante papirer til randersfriplejehjem@sikker.diakon.dk

Med venlig hilsen

Birte Stræde Simonsen

Leder

++++++++++

Randers Friplejehjem er oprettet af en bestyrelse, og i august 2019 flyttede de første beboere ind i de 24 plejeboliger.

Vores værdigrundlag tager sit udgangspunkt i det kristne livs- og menneskesyn. Du kan læse mere om os på vores hjemmeside, og vi forventer at du forholder dig til vores værdier i din ansøgning.

Vi er et Friplejehjem i fortsat udvikling. I sommeren 2022 er vi udvidet med 5 plejeboliger. På Friplejehjemmet er der derfor 29 hjem i alt.  I vores køkken laves der mad med stor entusiasme af vores ernæringsassistenter, og udgangspunktet er beboernes ønsker til madplanen.

Vores Støtteforening er en stor del af vores hverdag, hvor frivillige yder en kæmpe indsats til gavn og glæde for alle som bor og arbejder på Randers Friplejehjem.

Barselsvikariat ledigt, derfor søges en ergo- eller fysioterapeut. Stillingen er nu besat.

Barselsvikariat

Barselsvikar for ergoterapeut søges til Randers Friplejehjem:

Fra d. 1. oktober, eller snarest herefter søger vi en ergoterapeut eller fysioterapeut i en tidsbegrænset stilling som barselsvikar. Vikariatet forventes at vare indtil ca. d. 1. september 2023.

Stillingen vil være på 28 timer pr uge. Stillingen vil være en kombination af terapeutopgaver og plejeopgaver.

Timerne vil som udgangspunkt ligge på ugens hverdage, men du deltager i vagter i hver 4. weekend og på helligdage.

Randers Friplejehjem er oprettet af en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for Friplejehjemmet, og udgangspunktet for oprettelsen af hjemmet er det kristne-livs og menneskesyn ud fra Folkekirkens bekendelsesgrundlag.

Dette er vores værdigrundlag, og det er udgangspunktet for vores måde at drive plejehjem på. Vi er alle lige værdifulde som mennesker, og vi vil i et respektfuldt møde med hinanden, leve dette ud i hverdagen. Derfor er det vigtigt, at personalet har det godt, og trives med opgaverne, samarbejdet og hinanden.

For at leve op til visionen om at være et plejehjem i særklasse finder vi værdierne kvalitet, respekt, samarbejde og anerkendelse vigtige.

Vi søger derfor en terapeut, som kan indgå i det arbejde, hvor vi tager udgangspunkt i beboernes ønsker og behov, og ønsker at skabe et trygt og godt kristent hjem for vores beboere.

Som terapeut vil det være bl.a. disse opgaver som skal varetages:

 • Være myndighedsperson omkring bevilling og sagsbehandling af hjælpemidler og APV hjælpemidler til beboerne her på Friplejehjemmet. Der vil være brug for samarbejde med visitationen i Randers kommune, omkring de mere komplekse hjælpemidler, og der aftales undervisning og sidemandsoplæring af kommunens terapeuter.
 • Tilretning af hjælpemidler
 • Fokus på beboernes ADL og rehabilitering /genoptræningsforløb.
 • Dokumentation i Nexus, vores elektroniske omsorgsjournal.
 • Vidensdeling i tværfagligt team med de øvrige ansatte og samarbejde med frivillige.
 • Undervise personalet i forflytninger og lejring i samarbejde med forflytningsvejleder. Samt have fokus på at styrke og forbedre arbejdsmiljøet.
 • I samarbejde med vores frivillige, planlægge og udvikle, samt være en aktiv del af de tilbud af aktiviteter, der er her på Friplejehjemmet.
 • listen er ikke udtømmende

 

Vi har brug for en terapeut som

 • Vil arbejde for og med på vores værdier, så de leves ud i hverdagen.
 • Er engageret og brænder for at gøre en forskel for mennesker, som har brug for din hjælp, hvor vi sammen skaber et hjem i særklasse.
 • Har lyst til at skabe trivsel for vores beboere, og er glad motiverende i samarbejdet med kolleger
 • Kan se værdien i at møde beboerne, der hvor de er, og tænke muligheder, så livsmodet bevares og styrkes.

Vi arbejder ud fra leve-bo-miljøtankerne, hvor god hjemmelavet mad er en selvfølge, beboerne har selvbestemmelse i eget liv, og hvor medbestemmelse i fællesskabet er nøgleord. Her er det personalets opgave at se og skabe muligheder, så beboerne har valgmuligheder, og har oplevelsen af fortsat, at kunne være til nytte. At de oplever glæde, at kunne give og modtage omsorg og kærlighed, og få styrket og højnet sit selvværd. At hver beboer har hjem-følelse, oplever bevarelse af identitet, og have oplevelsen af at høre til her.

Der vil være mulighed for at beboerne kan medbringe egne kæledyr, og beboerne kan også deltage i pasning af både høns og geder. Vi vil rigtig gerne nyde udelivet i haven, og i de skønne omgivelser, som Friplejehjemmet ligger midt i.

Se og læs mere om os på www.randers-friplejehjem.dk

Kan du se dig selv i at arbejde med på vores værdigrundlag og i ovennævnte, så skriv en motiveret ansøgning, kopi af uddannelsespapirer, dokumentation for erfaring, og ved indkaldelse til samtale, skal du kunne fremvise straffeattest. Papirerne skal sendes sammen med ansøgningen. Der vil blive taget referencer inden ansættelse.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst enten mellem Ergoterapeutforeningen og KL eller Danske Fysioterapeuter og KL.

Send ansøgningen til leder Birte Stræde Simonsen på mail randersfriplejehjem@sikker.diakon.dk   senest d. 24. august 2022 kl. 08:00.

Har du spørgsmål til stillingen og jobindholdet eller vil gerne besøge os, så ring til Birte Simonsen, 76405870 eller til Linea Kiel Langdahl på tlf. 76405870.

++++++++++

Randers Friplejehjem er oprettet af en bestyrelse, og i august 2019 flyttede de første beboere ind i de 24 plejeboliger.

Vores værdigrundlag tager sit udgangspunkt i det kristne livs- og menneskesyn. Du kan læse mere om os på vores hjemmeside, og vi forventer at du forholder dig til vores værdier i din ansøgning.

Vi er et Friplejehjem i fortsat udvikling. I sommeren 2022 er vi udvidet med 5 plejeboliger. På Friplejehjemmet er der derfor 29 hjem i alt.  I vores køkken laves der mad med stor entusiasme af vores ernæringsassistenter, og udgangspunktet er beboernes ønsker til madplanen.

Vores Støtteforening er en stor del af vores hverdag, hvor frivillige yder en kæmpe indsats til gavn og glæde for alle som bor og arbejder på Randers Friplejehjem.