Barselsvikariat som social og sundhedshjælper, sidste ansøgningsdato er d. 15.4. 2021

Vi mangler dig på Randers Friplejehjem.

Social- og sundhedshjælper, barselsvikariat
Vi får en stilling ledig fra d. 1. juni 2021 eller snarest herefter, som social- og sundhedshjælper i barselsvikariat i overvejende dagvagt, med enkelte aftenvagter.

Timetallet er 30 timer pr. uge med tjeneste ca. hver 3. weekend. Der vil være mulighed for at tage ekstratimer, hvis du ønsker dette.

Da vi planlægger udvidelse af antallet af plejeboliger på Friplejehjemmet i slutningen af 2021 eller  starten af 2022, så kan der blive mulighed for fastansættelse for den rette.

Så derfor:
Har du lyst til at blive en del af et fantastisk hold, så er muligheden her nu:
Vi har brug for en ny medarbejder som
• Vil arbejde for og med på vores værdier, så de leves ud i beboernes hverdag.
• Vil arbejde på at skabe rammerne for at beboerne kan trives, og har selvbestemmelse i eget liv.
• Er engageret og brænder for at gøre en forskel for de som bor her, hvor vi sammen skaber et hjem i særklasse.
• Kan se værdien i at møde beboerne, der hvor de er, og tænke muligheder, så livsmodet bevares og styrkes hos dem.
• kan dokumentere i Nexus, og det er vigtigt, at du er fagligt velfunderet, og kan arbejde struktureret og selvstændigt.
Dem vi er:
Randers Friplejehjem er oprettet af en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for Friplejehjemmet, og vores værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn ud fra Folkekirkens bekendelsesgrundlag.
Det er udgangspunktet for vores måde at drive plejehjem på: Vi er alle lige værdifulde som mennesker, og vi vil i et respektfuldt møde med hinanden, leve dette ud i hverdagen. Derfor er det vigtigt for os at personalet har det godt, og trives med opgaverne, samarbejdet og hinanden.
For at leve op til visionen om at være et plejehjem i særklasse finder vi værdierne kvalitet, respekt, samarbejde og anerkendelse vigtige.
Vi arbejder ud fra leve-bo-miljøtankerne, hvor hjemmelavet mad er en selvfølge, beboerne har selvbestemmelse i eget liv, og hvor medbestemmelse i fællesskabet er nøgleord. Her er det personalets opgave at se og skabe muligheder, så beboerne har valgmuligheder, og har oplevelsen af fortsat, at kunne være til nytte. At de oplever glæde, at de kan give og modtage omsorg og kærlighed, og få styrket og højnet sit selvværd. Vi arbejder for at hver beboer har hjem-følelse, oplever bevarelse af identitet, og får oplevelsen af tilknytning.

For at du kan vide mere om os, så læs om os på vores hjemmeside: www.randers-friplejehjem.dk

Vi tilbyder:
En arbejdsplads, hvor beboerne og deres trivsel betyder alt i vores arbejde.
Her kan personalet udvikle sig, og hverdagslivet leves, sammen med beboerne.

Har du lyst til at skabe trivsel for vores beboere, og er glad motiverende i samarbejdet med kolleger?
Har du lyst til at blive en del af et fantastisk hold, hvor vi har arbejdsglæde og medarbejdertrivsel?

Så send din ansøgning på mail, jo tidligere jo bedre.
Send ansøgningen til Leder Birte Stræde Simonsen, bss@diakon.dk eller randersfriplejehjem@sikker.diakon.dk .
Send kopi af uddannelsespapirer, dokumentation for erfaring med på mailen.
Ved indkaldelse til samtale, skal du fremvise straffeattest. Der vil blive taget referencer inden ansættelse.

Efterhånden som ansøgningerne indkommer, vil der blive afholdt samtaler, og finder vi den rigtige, så aftaler vi ansættelse, så vent ikke for længe med at søge. Deadline for indsendelse af ansøgninger er d. 15. april kl. 8.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og FOA.
Har du spørgsmål til stillingen, så ring gerne til Birte Simonsen eller til planlægger Lone Johnsen, på 76405870.