Bliv beboer

Til dig som ønsker, at blive beboer på Randers Friplejehjem

Der er 29 lejligheder på friplejehjemmet og der er mulighed for at din ægtefælle kan flytte med ind hvis I begge er visiteret til en plejehjemsplads.

Når du selv eller dine pårørende henvender sig hertil med ønsket om at flytte ind i en af vore boliger, så kan du blive optaget på venteliste hertil. Det er nødvendigt at du er visiteret til en plejebolig. De som står på ventelisten er også dem som kan få tilbud om en bolig her. Tilbuddet om plejebolig gives efter en individuel vurdering, til en af dem, om står på ventelisten.

Lige nu er der ikke ledige boliger, men er du visiteret til en plejebolig eller venter du på at blive det, og ønsker at flytte hertil, så henvend dig til Tove Frederiksen på telefon 76405870 eller 20114153

Gør også opmærksom om dine ønsker til visitatoren fra kommunen, hvis du ønsker at flytte til Friplejehjemmet. Bestyrelsen er meget opmærksom på søgningen hertil, og følger udviklingen af antallet på venteliste.

Hvad koster det?

Det koster ikke mere at bo her på Randers Friplejehjem end på andre plejehjem. Du betaler selvfølgelig  husleje, indskud og forbrugsudgifter, som i enhver anden plejebolig, og der er mulighed for at søge om boligstøtte og om indskudslån hos kommunen. Kostprisen er den samme som for de øvrige plejehjem i Randers Kommune.

Prisen for en plejehjemsplads på vort friplejehjem koster ca. det samme, som på kommunens egne plejehjem. Hos os koster en plejehjemsplads pr. måned ca. 7800 kr. som dækker husleje. Derudover a conto til el, vand og varme på ca.  kr. 600 pr. mdr. Derforuden forpligter man sig som beboer at vælge fuld forplejning, hvor prisen for kostpakken er 3720 kr. (2023-tal), pr. måned.

Når du flytter ind på Randers Friplejehjem, skal du betale et indskud, som er på ca kr. 39.500. Dette indskud vil blive betalt tilbage ved udflytning. Dog såfremt lejligheden måtte være misligholdt, vil udgifter til istandsættelse blive fratrukket i indskuddet.

 Husk at søge om boligsikring fra start af lejemålet.

Røgfrit plejehjem

Vi vil gøre opmærksom på at rygning ikke er tilladt i Friplejehjemmet fællesarealer. Vi fraråder også på det kraftigste, at beboeren ryger i lejligheden. Allerhelst vil vi, at vi kan kalde Friplejehjemmet røgfrit.

De 29 hjem på Friplejehjemmet ligger meget tæt på hinanden, og for at alle kan bo her, så vil vi skærme de andre beboere for lugtgener.

Rygning kombineret med svækkelse, og måske også med medicin, er farligt. Brandfaren er derfor stor, og en brand på et plejehjem kan få fatale konsekvenser, også for naboerne.

Hvis du alligevel ønsker at ryge i din lejlighed, så er rygning ikke tilladt når personalet arbejder hos dig, og der skal være luftet ud inden. Det siger loven. Derfor anbefaler vi at rygning foregår på lejlighedens terrasse, med lukket dør til lejligheden.

Pårørende som ønsker at ryge, henviser vi til, at det sker udendørs, og ikke i beboerens lejlighed.

Undgå brug af åben ild i lejligheden, f.eks. tændte stearinlys.  Vi anbefaler, at have batteridrevne stearinlys i lejligheden.

Praktiske oplysninger

Visiteret til en plejehjemsplads

Du skal være visiteret/godkendt  til en plejehjemsplads af din egen kommune for, at kunne blive beboer på Randes Friplejehjem. Derfor vil vi anbefale dig eller dine pårørende om at tage kontakt til visitationsenheden i din kommune herom (hvis ikke du allerede er visiteret til en plejehjemsplads).

Hvis du allerede er på plejehjem men ønsker, at flytte på Randers Friplejehjem

Hvis du flytter fra en lejlighed i et kommunalt plejehjem til Randers Friplejehjem, så vil vi gøre dig opmærksom på, at du som udgangspunkt, ikke får dit indbetalte indskud til kommunen tilbage, da du flyttede ind i boligen. Vi vil anbefale dig, at kontakte kommunen herom. 

Hvis du bor i en anden kommune end Randers Kommune

Du har mulighed for, at blive beboer på Randers Friplejehjem, selvom du bor i en anden kommune i Danmark herunder Randers, da der er frit plejehjemsvalg i Danmark, også når det drejer sig om friplejehjem.


Ønsker du at bo på Randers Friplejehjem så anmod hjemkommunen om at sende godkendelsen til plejebolig, inkl. refusionstilsagn videre til Randers kommune,.
Det er altid en god ide at kontakte lederen af Friplejehjemmet, hvis du har ønske om at flytte hertil.

Ved indflytning i lejligheden

Du skal selv medbringe møblement, seng og billeder m.v. til lejligheden. Hjælpemidler, som du har fået bevilget, skal du medbringe. Det gælder også, hvis du er blevet bevilget en plejeseng, så skal du selv medbringe den hertil.

Ved udflytning af lejligheden.

Ved fraflytning vil vi gerne, at lejligheden afvikles så hurtigt som muligt. Den skal afleveres i rengjort stand. Det betyder at alt gøres rent, og lejligheden synes efterfølgende sammen med pedellen. Slutrengøringen kan tilkøbes af Friplejehjemmet. Spørg efter prisen. Vi sørger for aflæsning/opgørelse. Maling og reparationer udføres af vores pedel uden udgift for lejer, med mindre, at der er tale om misvedligeholdelse. Ved misvedligeholdelse forstås f.eks. rygning i lejligheden, ødelagt inventar mm.

Valg af tillægsydelser m.v.

Du har mulighed for, at til vælge forskellige serviceydelser såsom fx, ekstra rengøring, eller hvis du måtte ønske deltagelse af et personale i forbindelse med afvikling af fx. en familiefest. Dette afregnes særskilt.

Der er også mulighed for, at du kan til vælge behandling af fx fodterapeut og fysioterapeut m.v. samt der er mulighed for, at komme til frisør på bestemte dage på friplejehjemmet. Dette afregnes særskilt.

Forholdene

Scroll to Top