De frivillige

Støtteforeningen er stiftet med det formål at medvirke til at skabe et hjem, hvor beboernes behov, i samråd med personalet, er med til at skabe et friplejehjem med stor H for hjem!

Støtteforeningen ønsker at medvirke til at synliggøre Randers Friplejehjems kristne profil til glæde for beboerne og de pårørende.

Frivillige støttevenner

Det er en naturlig del af Randers Friplejehjem, at frivillige er en del af hverdagen. De frivillige er med til at skabe en atmosfære af liv og overskud. De frivillige kan blandt andet hjælpe til ved arrangementer, være besøgsvenner, deltage i praktisk arbejde og ledsage ved ture ud af huset.
Personalet inddrager de frivillige, hvor de skønner, det er relevant. De frivillige varetager ikke plejeopgaver.

Vores visioner

Vi vil være en Støtteforening, hvor ældre mennesker og deres pårørende oplever at blive mødt af frivillige støttevenner med respekt og nærvær. Et Friplejehjem er, hvor det ældre menneske på trods af nogle livsvilkår, som man måske ikke altid selv har bestemt, fortsat kan opleve, at livet er leveværdigt.

Forsikring af de frivillige

Randers Friplejehjem har tegnet en ansvars- og arbejdsskadeforsikring for de frivillige.

Bus, busture og lån af bussen

Med hjælp fra sponsorer  og mange gavebeløb, er det lykkedes os at kunne købe en bus, som vi kan køre på udflugter i. Vi er meget taknemmelige for alle som har støttet os.

Når der er busture ud fra Friplejehjemmet, så vil turen koste 30 kr. pr. person. Pengene kan overføres på mobilepay til støtteforeningen på 79607 eller lægges i plastikbøtten på det runde bord ved Toves kontor. Så er der også mulighed for at en beboer kan låne bussen. Henvendelse om det til Kontoret.

Bliv frivillig

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Dit fulde navn
Jeg vil gerne hjælpe med (frivilligt)
Persondata
Scroll to Top