Formandsberetning

Formandsberetninger

Formandsberetning ved generalforsamling i støtteforeningen for Randers Friplejehjem 21. feb. 2024.

Ja, så er der igen gået et år, – hurtigt og som sand imellem fingrene går dagene.

Hvordan er året så forløbet på Randers friplejehjem.

Vi har haft 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Lige nu går vores snak på, om vi skal have et par bestyrelsesmøder mere om året, eller også udvide med en time, – normalt har vi kun to timer, og det kniber med at nå gennem dagsordenen, inden vi skal videre, – så ja, der er nok at tage fat på.

Siden sidste år er vi desværre blevet lidt færre støttevenner – vi er nu 130 støttevenner fordelt på 98 husstande, – Sidste år var vi 144 på samme tidspunkt. Ud af de 130 er der ca. er 37 aktive frivillige + vores to bestyrelser. + Præster og organister som jo også er frivillige.

Vi oplever en stor glæde og samhørighed i flokken af aktive frivillige. Når vi mødes, er det hyggeligt, og oplevelsen er, at alle går til opgaverne med krum hals, og det er opgaver vi løser i fællesskab. Hvad er det for opgaver, spørger du måske. – Ja, de er vældig forskellige. – Det at være med i flokken, der hjælper med at stille an, når et arrangement skal løbe af stablen, kan godt fylde en del, – alt efter hvor stort arr. er. Der er jo forskel, om det er julemarkedet, der kalder, eller en eftermiddag, hvor Freddy slår sig ned med sin harmonika, og vi synger sammen i en times tid. Nogle opgaver kan jo være, hvor du er alene om opgaven – F.eks. som besøgsven, eller når du fodrer geder og høns i weekenden. Men uanset opgavens omfang, så har vi vist alle den følelse af, at det giver god mening, og vi nyder at komme i huset – samvær med beboerne og få hilst på Tove og personalet.

Hvad sker der her i huset – Ja der er liv og mange ting foregår. Der er bankospil – stadig hver tirsdag. Inger og Kristian tager opgaven som opråbere hver uge. Vi mangler rigtig meget en – eller flere nye opråbere.

Der er kvindegruppen hver anden mandag, Hvor der hygges og fortælles – måske en livshistorie, synges og drikkes kaffe af de fine kopper. Strikkeklub hver tirsdag – Spilleeftermiddag, hver 2. onsdag, hvor man hygger med forskellige spil. Bibelfortælling med Jørgen Bloch, – Jørgen har overtaget efter Pia Vestergaard Brauner, – Det er første gang med Jørgen d. 3. april, og så får vi det med tiden kørt ind, så det ca. bliver en gang om måneden. Jørgens kalender skal lige passe. Så er der mandegruppe sidste mandag i måneden, hvor der ofte køres en tur i bussen med kaffekurven som deltager. Har faktisk hørt, at her i januar var der vinterbadning i Fussingø Sø. Dog var det kun Flemming, der hoppede i vandet – respekt Flemming!!

 – Det er de faste arr. – Så havde vi jo sponsorløb d. 11. juni sidste sommer, – hvor vi fik ca. 42.000 kr ind. Et rigtig fint beløb til drift af vores bus. Vi var taknemmelige over at opleve en god tilslutning fra pårørende, frivillige og gode venner af huset. Der blev udfyldt sponsorsedler og penge blev samlet ind. Det var en rigtig god og hyggelig dag med godt vejr. Og Thomas fik afprøvet vores nye koncept – Hønseskidning. … som nok skal omdøbes til hønse bingo…lyder bedre.

Der var Midsommerfest d. 24. juni med invitation af pårørende, – så vi var mange mennesker – Ole Larsen – en af vores præster formidlede båltalen, og Asger og Charlotte sang for os og sammen med os. Desværre måtte bålet op på væggen via en computer, da det blæste for meget til at kunne tænde et rigtigt bål.

Politiorkestret besøgte os i august, – det er vist blevet en årlig tradition, – en hyggelig og underholdende aften. Satser også på de skal komme igen i aug. el sept.

Igen d. 13. sept. var vi klar til fest – høst og frivilligheds fest, hvor alle vores aktive frivillige bliver indbudt. Køkkenet fremstillede dejlig mad til os, og Oluf Krogh Madsen og Inger-Lise Mårup fra Ørsted underholdt med fortælling og sang og musik.

I oktober havde vi en havedag, hvor vores frivillige havemennesker stillede op, og fik ordnet bedene til vinteren og ikke mindst fik slået græsset på vores ”vildtgrund” – der hvor vi har blomster og pyntegræskar og hvad der ellers kan gro sådan et sted. En dag, hvor vores pølsebod bliver samlet og stillet op herudenfor, og så kan alle få en hotdog – både frivillige og beboere.

Sct. Peders pigekor besøgte os en eftermiddag i oktober, – og igen d. 9. nov. var der fest. – Nu var det Mortensaften, hvor pårørende igen var indbudt. – En af vores store festaftner. Her var det Kerstin og Henrik Rasmussen, som frydede os med deres sang og musik.

Så var der jo ikke at forglemme det årlige julemarked. Sidst i november. En dag, der kræver mange frivillige – lige som sponsorløbet. – Også ugen op til, er der frivillige i gang, med fremstilling af dekorationer til salg. Men en hyggelig og festlig dag var det om lørdagen. Med mange glade mennesker, som støttede op. Vi fik godt 19.000 kr ind, og det er så godt at vide, at vi dermed har pengene til vores forskellige arr. igennem året. Vi har talt om, at vi snart skal have det første udv. møde til næste julemarked, – så vi også kan få tid at tænke nyt. Der skal jo være noget at gå efter, -der er jo mange steder, der arr, så vi må være på mærkerne.

Her i år, har vi haft -18. jan. – besøg af Trækfuglene – en trio ude fra Djursland, som der kom med deres harmonika, og spillede for os.  Og d. 21. marts får vi besøg af Vagn Egon – En musiker, som kommer med musikforedraget ”Fra forpagtersøn til orkesterdirigent”.

Så er der jo alle frokosterne, – hvor vi frivillige også møder op, som regel 3 i efteråret og 3 i foråret. Der hygges med god mad, – lavet af de dygtige piger i køkkenet – hygge og lidt underholdning. Ofte, hvis Maria i køkkenet er på arbejde, så er vi heldige at få en sang eller to fra hende også. Så heldige vi er at have en operasangerinde ansat i køkkenet.

Så er der jo gudstjenesterne hver anden søndag, hvor vores trofaste team af præster og kordegne stiller op. Og ligesådan den faste andagt på hverdagene kl. 10. Det er jo det, der er med til at vise værdierne på vores Friplejehjem. Værdier, som vi gerne vil værne om, og som vi tror har stor betydning for Randers Friplejehjem generelt. At Gud sætter rammen.

Så skal det siges, at til flere af vores gudstjenester mangler vi organister. Så kender I nogle, så giv gerne Flemming et praj, – lidt nemmere at synge, når der er musik til.  

Til flere af vores arr. er pårørende og frivillige jo velkommen til at komme og være med. Vi bestræber os på altid at få indbydelse sendt ud til jer, så I er orienteret, om hvad der foregår, – og hvilke arr. det drejer sig om. Det gælder bl.a. gudstjenesterne. – Det er altid godt at få besøg udefra. 

Så er der vores husavis Bjørnen, – som vi desværre har nedlagt. Vi havde satset på at fortsætte, men der er simpelthen ikke ressourcer. Det er et stort arbejde at få samlet stof til avisen – både tekst og billeder, og det har hovedsageligt været Flemming og jeg, der har stået for dette. Vi har ikke tiden til dette mere, men håber så meget, at finde nogle, der kan tænke sig at videreføre – ikke Bjørnen, – men en form for nyhedsbrev eller husavis i mindre format.  Bjørnen har været en virkelig god reklame for vores Friplejehjem, og vi er ærgerlige og kede af den ikke kan fortsætte. Vi har jo haft meget dygtige professionelle folk på Bjørnen – både journalist – Lars Stig Madsen og grafiker Heidi Johannesen. En stor tak til dem for det arbejde, som de har lagt i Bjørnen.

Jeg vil også her slå et slag for de arr. hvor vi mangler ekstra hænder. Som nævnt – Banko om tirsdagen, – der mangler vi en eller flere opråbere. Det er for beboerne en vigtig aften, hvor hygge og sjov er i højsædet.

Så er der organister, som vi også ønsker, at flere må melde sig.  

I det hele taget, kan vi altid bruge flere aktive frivillige.

Så skal jeg også lige slå et slag for vores hjemmeside – Randers Friplejehjem.dk – Den er blevet opdateret – ændret til lidt mere moderne og levende stil. Bl.a. er der en gæstebog, som man kan skrive i, hvis man synes det. – Gå selv på opdagelse og find også frem til FRIVILLIGE, hvor støtteforeningen hører hjemme. Der vil også blive sat ind, – formandstalen her, og referat fra generalforsamlingen. Man kan også på hjemmesiden melde sig ind som frivillig, hvis der er et ønske om at være med som aktiv. – også uden at være medlem.

På den gamle hjemmeside, var der en præsentationsvideo, – den skal vi også have fornyet, – så hold øje, – der sker noget.

Alle disse arrangementer, store og små – kan ikke køre uden, der jer frivillige, som stiller op. Og tak for det. Tak til alle jer, som stiller op. – gang på gang.

Vores vision er stadig, – også dette år, at vi må være en støtteforening i bevægelse, – at vi må se de behov, som opstår, og som kan gribes og handles på. Ja, at vi stadig må være det ekstra lille pift, der gør dagene lidt bedre – lidt sjovere for den enkelte beboer. Men også at vores tilstedeværelse må være med til at præge vores plejehjem, som det kristne hjem det er.

Tak til dig og dit personale, Tove. Vi var rigtig glade for dig Birte, men vi er  virkelig også glade over, det blev dig, Tove, som overtog rollen som leder på Randers Friplejehjem. . Vi føler os altid velkommen, og det er altid godt og hyggeligt at komme her i huset.

Også en tak til dig Flemming og din bestyrelse. Tak for samarbejde og sparring.

Tak til alle jer frivillige, – I gør det godt, og friplejehjemmet vil ikke være det samme uden jer.

Scroll to Top